Onthaal

VZW FERUBEL werd in 1967 door beheerders van ‘rusthuizen’ opgericht. Ze vertegenwoordigt haar leden in federale instellingen en is actief in alle deelentiteiten van het land.

Een paar van haar doelstellingen:

  • Behartigen van de professionele belangen van de directies en beheerders van woonzorgcentra, kortverblijf, dagverzorgingscentra en assistentiewoningen.
  • Overleggen samen met de overheden bij uitwerking van reglementering.

FERUBEL verdedigt de belangen van de initiatiefnemers van privé voorzieningen. De privé sector vertegenwoordigt meer dan een derde van de bedden in België, 62% in Brussel en bijna 50% van de Waalse woongelegenheden. In Vlaanderen worden ongeveer 15.000 van de ruim 70.000 bedden door privé initiatieven beheerd.

Naast vennootschappen zijn er tevens vzw-initiatieven bij de organisatie aangesloten.

Dankzij haar mandaten zorgt FERUBEL ervoor dat de sector vertegenwoordigd wordt op bestuursniveaus zoals het RIZIV, het Paritair Comité, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: COCOF en GGC en het Waals Gewest.

Advertenties

Bonjour,

Suite à la migration de notre système informatique, tous les identifiants et mots de passe ont été modifiés.

Ce mardi 7 juin, vous avez reçu un email de l'adresse info@femarbel.be contenant votre nouvel identifiant et votre nouveau mot de passe de connexion.

Vous recevrez également une procédure vous expliquant comment modifier ce mot de passe. [Téléchargement direct]

Si vous n'avez pas reçu cet email, vérifiez dans le dossier "courrier indésirable" et/ou contactez-nous à l'adresse: b.penna@femarbel.be.

Fermer Ne plus afficher
Met de steun van :