Onthaal

VZW FERUBEL werd in 1967 door beheerders van ‘rusthuizen’ opgericht. Ze vertegenwoordigt haar leden in federale instellingen en is actief in alle deelentiteiten van het land.

Een paar van haar doelstellingen:

  • Behartigen van de professionele belangen van de directies en beheerders van woonzorgcentra, kortverblijf, dagverzorgingscentra en assistentiewoningen.
  • Overleggen samen met de overheden bij uitwerking van reglementering.

FERUBEL verdedigt de belangen van de initiatiefnemers van privé voorzieningen. De privé sector vertegenwoordigt meer dan een derde van de bedden in België, 62% in Brussel en bijna 50% van de Waalse woongelegenheden. In Vlaanderen worden ongeveer 15.000 van de ruim 70.000 bedden door privé initiatieven beheerd.

Naast vennootschappen zijn er tevens vzw-initiatieven bij de organisatie aangesloten.

Dankzij haar mandaten zorgt FERUBEL ervoor dat de sector vertegenwoordigd wordt op bestuursniveaus zoals het RIZIV, het Paritair Comité, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: COCOF en GGC en het Waals Gewest.

Advertenties

Actualités

Formation : n'oubliez pas de vous inscrire

 
Fermer Ne plus afficher
Met de steun van :